PCKTiB Logo

Stypendia naukowe

Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

w ramach projektów:

  1.  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”
  2. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”
  3. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Do pobrania