PCKTiB Logo

Kategoria: Aktualności – branża EE

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Prawo jazdy kat. B

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Lp. Nazwisko i imię ucznia/uczennicy Typ szkoły, klasa, zawód I termin […]

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Programowanie obrabiarek CNC na bazie symulatorów

Lista uczniów/uczennic  zakwalifikowanych do udziału wkursie/szkoleniu Programowanie obrabiarek CNC na bazie symulatorów w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu  (nazwa szkoły) Lp. Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału […]

Rekrutacja na kursy: Programowanie sterowników FBD – ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE2!! Rekrutacja na kursy: Programowanie sterowników FBD i Programowanie obrabiarek CNC – symulatory Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno–elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatne formy wsparcia – Programowanie sterowników FBD i Programowanie obrabiarek CNC – symulatory: Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia. […]

Lista uczniów/uczennic, którym przyznano pomoc stypendialną dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Rekrutacja na kursy: Kurs na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV

Oświęcim 04.10.2019r. OGŁOSZENIE!! Dla uczniów klas: technik mechatronik, technik informatyk Rekrutacja na kursy Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatne formy wsparcia: Kurs na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, […]

Rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym

Oświęcim 04.10.2019r. OGŁOSZENIE!! Dla uczniów klas: technik informatyk, technik mechatronik Rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia – doradztwo zawodowe: Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia. Formularz zgłoszenia należy oddać […]