PCKTiB Logo

O Projekcie

Powiat Oświęcimski realizuje zadania współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, których przedmiotem jest utworzenie i rozwój trzech Centrów Kompetencji Zawodowych w obszarach kształcenia zawodowego:

 • administracyjno – usługowej,
 • elektryczno – elektronicznej,
 • turystyczno – gastronomicznej.

Zadania CKZ będą realizowane w oparciu o placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej będzie funkcjonowało na bazie trzech szkół:

 1. Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu,
 2. Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
 3. Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej będzie realizowało swoje zadania w oparciu o dwie placówki, tj.:

 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
 2. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej swoje zadania zrealizuje dzięki współpracy:

 1. Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz
 2. Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic kształcących się w branżach administracyjno – usługowej, elektryczno – elektronicznej i turystyczno – gastronomicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Realizacja projektów ma na celu wsparcie młodzieży i kadry szkół w zakresie stworzenia możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie rozwijania oferty w kierunku rozwoju i wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Planowane efekty realizacji projektów, to:

 1. Utworzenie trzech Centrów Kompetencji Zawodowych (realizujących zadania Centrów Kształcenia zawodowego i Ustawicznego) dla wybranych branż zawodowych.
 2. Partnerstwo – zarówno szkół, jak i środowiska pracodawców – na rzecz wspierania uczniów oraz kadry placówek kształcących w branżach uwzględnionych w projektach.
 3. Efekty wsparcia adresowanego bezpośrednio do uczestników projektów, tj. uczniów i nauczycieli:
 • uczniowie uczestniczący w pozaszkolnych formach kształcenia – 1.065 osób,
 • uczniowie, którzy uzyskali kwalifikacje / certyfikaty – 493 osoby,
 • nauczyciele z nabytymi kompetencjami – 104 osoby,
 • uczniowie uczestniczący w stażach u pracodawców – 316 osób.
 1. Ponadto w ramach projektów zostaną wykonane prace remontowe i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego oraz doposażenie pięciu placówek wchodzących w skład poszczególnych Centrów Kompetencji Zawodowych w sprzęt techno – dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.                                                 

Zadania realizowane są w ramach następujących projektów:

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:    Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu: 2.469.581,75 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2.099144,49 zł.

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:    Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu:2.187.978,50 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:1.859.781,72 zł.

„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Beneficjent:    Powiat Oświęcimski 
 Wartość projektu:2.103,488,00 zł.
 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:1.787.964,80 zł.