PCKTiB Logo

Rekrutacja na kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych – branża AU

Oświęcim 15.09.2020r.

OGŁOSZENIE!!

Rekrutacja na kurs
obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych 

dla uczniów/uczennic z klas technik logistyk i technik spedytor

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”

ogłasza rekrutację na kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych 

Zgłaszać mogą się uczniowie, którzy mają ukończone 18 lat

Szczegółowe informacje (regulamin naboru na szkolenia i kursy wraz z załącznikami) znajduje się na stronie internetowej szkoły https://ozety.edu.pl/ w zakładce CKZ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH i na gazetce obok sal: 104, 105, 102

Kandydat zobowiązany jest zgłosić się z dokumentacją
do 25.09.2020r. do wicedyrektor A. Maziarz

Do pobrania