PCKTiB Logo

Lista zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Prawo jazdy kat. B – branża AU

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Lp. Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
Kurs Prawo jazdy kat. B
  Czuwaj Wiktoria
  Kolasiak Wiktoria
  Martyna Szweda
  Kutniak Mateusz
  Majerska Ewa
  Kędzierska Weronika