PCKTiB Logo

Lista nauczycieli, zakwalifikowanych do kursu na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV

Lista nauczycieli, zakwalifikowanych do kursu na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV w ramach projektu
„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020
w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

  Imię i nazwisko nauczyciela zakwalifikowanego do udziału wkursie na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV
1 Robert Radecki
2 Krzysztof Saroski
3 Bogdan Kowalczyk
4 Marcin Moc
5 Tomasz Klaja
6 Adam Graca
7 Maciej Buliński
8 Krzysztof Gajda
9 Miłosz Siemek
10 Jan Pierlak