PCKTiB Logo

Kurs na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV

Oświęcim 04.09.2020r.

OGŁOSZENIE!!

Rekrutacja na kurs dla nauczycieli

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu
w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na kurs
na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym, niż 1kV

Szczegółowe informacje (regulamin naboru na szkolenia i kursy) znajduje się na stronie internetowej szkoły https://ozety.edu.pl/ w zakładce CKZ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Kandydat zobowiązany jest zgłosić się z dokumentacją
do 15.09.2020r. do godz. 12.00 do wicedyrektor A. Maziarz

Do pobrania