PCKTiB Logo

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic PCKTiB w Oświęcimiu

Oświęcim 03.06. 2020r.

OGŁOSZENIE 2

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe
dla uczniów/uczennic PCKTiB w Oświęcimiu

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
branży administracyjno-usługowej  Powiatu Oświęcimskiego”

ogłasza rekrutację na staż/praktykę zawodową u pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące stażu i praktyki zawodowej dla uczniów/uczennic
u pracodawców znajdują się na stronie internetowej szkoły: https://ozety.edu.pl/ w zakładce CKZ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH. Zostały również wysłane przez mobiDziennik do uczniów z klas II, III i IV.

Kandydat zobowiązany jest zgłosić się do 15.06.2020r. do wicedyrektor A. Maziarz przez mobiDziennik.

Do pobrania