PCKTiB Logo

Rekrutacja na kursy z zakresu informatyki

OGŁOSZENIE2!!
Dla uczniów klas: technik mechatronik, technik informatyk
Rekrutacja na kursy z zakresu informatyki

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno–elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia – wg grafiku:

TEMATYKA PROWADZĄCY
Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5 oraz CSS3. Miłosz Siemek
Podstawy użytkowania systemu operacyjnego Linux. Adam Graca
Obróbka zdjęć ADOBE Photoshop Bogdan Kowalczyk

Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia.

Dokumenty należy oddać do prowadzących dany kurs(tabela wyżej) 
do dnia 10 stycznia 2020.

Formularze zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły http://ckz.ozety.edu.pl/

w zakładce CKZ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie – BEE na ww stronie Internetowej i na gazetce obok sal: 104, 105, 102