PCKTiB Logo

Rekrutacja na kursy: Programowanie sterowników FBD – ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE2!!

Rekrutacja na kursy:
Programowanie sterowników FBD
i Programowanie obrabiarek CNC – symulatory

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno–elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatne formy wsparcia – Programowanie sterowników FBD i Programowanie obrabiarek CNC – symulatory:

Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia.

Dokumenty należy składać do wicedyrektor Anny Maziarz 
do dnia 18 listopada 2019r.

Formularze zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły http://ckz.ozety.edu.pl/

w zakładce CKZ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie – BEE na ww stronie Internetowej i na gazetce obok sal: 104, 105,