PCKTiB Logo

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału wkursie/szkoleniu Obróbka zdjęć – ADOBE Photoshop

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych
do udziału wkursie/szkoleniu Obróbka zdjęć – ADOBE Photoshop w ramach projektu
„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*)
Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Lp. Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
Obróbka zdjęć – ADOBE Photoshop
1 Domżał Wojciech
2 Pękala Oskar
3 Hurbol Eryk
4 Krzempek Adrian
5 Kojm Maksymilian
6 Jarnot Agata
7 Kosowski Łukasz
8 Gąsiorek Amelia
9 Długajczyk Daniel
10 Ciołkosz Szymon