PCKTiB Logo

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Oświęcim, 22.06.2020r.

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej
w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020
w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału w kursie/szkoleniu
staż/praktyka zawodowa
1 Szymon Okrzesik
2 Karol Wójcik
3 Patryk Szczęśniak