PCKTiB Logo

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Oświęcim, 01.07.2020r.

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej
w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020
w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
staż/praktyka zawodowa
1 Michał Iskierka
2 Ratyński Michał
3 Michał Piechota
4 Janusz Szypulski
5 Maciej Michałek
6 Dominik Wlezień
7 Likus Andrzej