PCKTiB Logo

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Oświęcim, 01.07.2020r.

Lista uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
staż/praktyka zawodowa
1 Patrycja Pinacy
2 Mateusz Kocot
3 Kubas Magdalena
4 Tlałka Wiktoria
5 Korneliusz Pawlusiak
6 Adrian Zieliński
7 Jakub Lipnicki