PCKTiB Logo

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Lp. Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
Kurs Prawo jazdy kat. B
  Klimczak Adam

Lista rezerwowa uczniów/uczennic do udziału w kursie/szkoleniu  Prawo jazdy kat. B
w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014—2020
w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Lp. Imię i nazwisko ucznia z listy rezerwowej do udziału wkursie/szkoleniu: Prawo jazdy kat. B
1 Tarłowski Mikołaj
2 Łoziński Wojciech
3 Łukowicz Krystian
4 Głowacz Remigiusz