PCKTiB Logo

Lista nauczycieli, zakwalifikowanych do kursu Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Lista nauczycieli, zakwalifikowanych do kursu Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego w ramach projektu
„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020
w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

  Imię i nazwisko nauczyciela zakwalifikowanego do udziału w kursie Excel w logistyce – optymalizacja decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
1 Marek Stanisławski
2 Artur Dęsoł
3 Anna Januszyk
4 Sylwia Dziuba