PCKTiB Logo

Lista 1 uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Oświęcim 17.06.20

Lista 1  uczniów/uczennic, zakwalifikowanych do udziału w stażu/praktyce zawodowej
w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020
 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego do udziału wkursie/szkoleniu
staż/praktyka zawodowa
1 Filip Woś
2 Marcin Folga
4 Daniel Klimeczek
5 Przemysław Górski