PCKTiB Logo

Kategoria: Aktualności – branża AU

OGŁOSZENIE!! Rekrutacja na kursy

Dla uczniów klas: technik logistyk, technik spedytor Rekrutacja na kursy Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu w ramach programu „Utworzenie i Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia: kurs – Księgowość dla logistyka, kurs magazyniera dla spedytora, kurs – Przygotowanie do egzaminu CPC w transporcie drogowym […]

Lista stypendystów – branża administracyjno-usługowa

Lista uczniów/uczennic, którym przyznano pomoc stypendialną dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej*) Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.